Tài nguyên cho Sinh viên

Các ngày quan trọng

Semester schedule for 2024/2025

 • Semester 1: August 26, 2024 – December 6, 2024
 • Semester 2: December 9, 2024 – April 18, 2025
 • Semester 3: April 21, 2025 – June 27, 2025

Các tài nguyên khác

 1. Bộ Tài liệu Thông tin cho Sinh viên Mới
  1. Một hướng dẫn dành cho phụ huynh và học sinh
  2. Những ngày quan trọng
  3. Bài kiểm tra mẫu về xếp lớp Toán
 2. Thông tin về Trại Hè/ Trại Đông
 3. Lịch năm học 2023/24
 4. Lịch học năm học 2024/2025
 5. Sổ tay Sinh viên 2024/2025
 6. Đơn Xin Giấy phép Du học - Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada
 7. Trung tâm Đăng ký Đại học Ontario
viTiếng Việt