GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

GẶP GỠ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

SOC ghi nhận nhiều thành công của mình đến đội ngũ giảng viên xuất sắc, tất cả đều có bằng cấp hoặc bằng cấp cao trong lĩnh vực mà họ giảng dạy.

Nhân viên tại SOC đến từ nhiều nền văn hóa và lĩnh vực khác nhau. Sự đa dạng và rộng lớn của kinh nghiệm cá nhân và đời sống của họ làm phong phú thêm không gian học tập và cộng đồng trường học của chúng tôi. Hơn nữa, tất cả nhân viên đều đã tham gia Đào tạo về Năng Lực Văn Hóa và Sự Nhạy Cảm để hỗ trợ cho sự đa dạng của học sinh.

Tất cả nhân viên của SOC đều đoàn kết trong sự tận tụy với học sinh và cam kết đối với sự thành công của họ.

Daniel C. Bastien
Hiệu Trưởng
Brandon Wilkin
Môn Khoa học
Bilal Abuzaitoon
Môn Khoa học
Jennifer Spleit-Landry
Môn Tiếng Anh
Ken Sieffert
Môn Xã hội
Marina Knigavko
Môn Toán

Maryam Yusuf
Giám đốc, Tuyển sinh & Dịch vụ Sinh viên
Nabil Alkilabi
Quản lý, Vận hành & Phát triển Kinh doanh
Abdulhakeem Muhammad
Trợ lý Tuyển sinh
Catherine McFarland
Nhân viên Hành chính
Abeer Ghorieb
Tư Vấn Sinh Viên
Fe Hulog
Dịch vụ Tổng quát
Marzuq Yusuf
Trợ lý Hành chính

viTiếng Việt