Các cập nhật

Chào mừng bạn đến trang cập nhật của chúng tôi. Dưới đây là những cập nhật tin tức mới nhất từ văn phòng của chúng tôi và rất quan trọng đối với những người muốn cập nhật sự kiện và thông báo. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết hiện đang theo học tại SOC, hãy xem dưới đây để xem tin tức mới nhất từ trường của chúng tôi.


Menu ăn sáng và trưa


Bản tin

Các ngày quan trọng

 • July 02 – August 23 – Summer office hours observed (9:00 – 15:00)
 • August 26 – Regular office hours resume (8:30 – 16:30)
 • August 28 – First day of classes for students (breakfast served from 8:00am)
 • September 2 – Labour Day (no school)

Trong số này:

 • Các ngày quan trọng
 • Message from the Principal
 • Counseling Corner
 • The Southern Ontario Collegiate Student Council
 • Keeping it Squeaky Clean
 • Ms. Marina’s Update
 • Mr. Bilal’s Chemistry Classes
 • Mr. Brandon’s message
 • SOC Graduation Day
 • SOC on Social Media
 • liên hệ chúng tôi

Previous Updates

Previous Newsletter Issues

2024 Newsletter
Mar. 4, Mar. 31, May. 1,

2023 Update from the Principal

Feb., Mar., Apr., Tháng 5, Jun., Aug., Sep., Oct., Nov., Dec.

2023 Guidance Newsletter

2022 Update from the Principal

Jan 5, Jan 20, Feb., Mar., Apr., Tháng 5, Jun., Aug., Sep., Oct., Dec.

2022 Guidance Newsletter

September, November

viTiếng Việt