CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Tại SOC có bao nhiêu học kỳ ?

Có ba học kỳ:
Học kỳ Thu: (Tháng Tám - Tháng Mười Hai)
Học kỳ Đông: (Tháng Mười Hai - Tháng Tư)
Học kỳ Xuân: (Tháng Tư - Tháng Sáu)

Lịch học được sắp xếp như thế nào?

Thời khóa biểu của Học kỳ Thu và Học kỳ Đông được tổ chức thành bốn khóa học mỗi tuần, mỗi khóa kéo dài 75 phút, tổng cộng là 110 giờ học trong lớp.
Học kỳ mùa xuân có ba khoảng thời gian giảng dạy chuyên sâu: 2,5 giờ vào buổi sáng và hai khoảng thời gian 2,5 giờ vào buổi chiều, tổng cộng là 110 giờ giảng dạy trong lớp học.

Bạn cần gì để tốt nghiệp Southern Ontario Collegiate?

Bạn cần phải đạt được bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD). OSSD được cấp cho những học sinh đạt ít nhất 30 tín chỉ, vượt qua Kỳ thi Đọc và Viết Trung học Ontario (OSSLT) và hoàn thành 40 giờ dịch vụ cộng đồng.

Bạn cần phải học bao nhiêu khóa học?

Số lượng sẽ phụ thuộc vào học vấn trước đây của bạn và số lượng tín chỉ tương đương bạn có thể chuyển đổi. Vui lòng kiểm tra tại đây để biết thêm về tín chỉ tương đương.

Bạn sẽ mất bao lâu để có được bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD)?

Nếu bạn đã học ở trung học trong nước gốc của bạn trong 2 hoặc 3 năm, bạn nên có thể hoàn thành chương trình OSSD trong 3 - 5 kỳ học. Nếu bạn là một học sinh ESL thì bạn sẽ phải học thêm các khóa học ESL ngoài chương trình thông thường.

Việc hoàn thành các khóa học ESL sẽ mất bao lâu?

Chúng tôi sẽ đánh giá trình độ ESL của bạn khi bạn đến SOC và lập kế hoạch chương trình cho bạn.

Làm thế nào để tôi chọn các khóa học của mình?

Cố vấn hướng dẫn của chúng tôi sẽ gặp bạn để thảo luận về sở thích, điểm mạnh và mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Sau đó, bạn sẽ tuân thủ một kế hoạch học tập cá nhân đảm bảo bạn học các môn cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Cố vấn hướng dẫn sẽ gặp bạn thường xuyên trong suốt chương trình của bạn để đảm bảo bạn đang tiến triển.

Tôi có được sự giúp đỡ với IELTS và TOEFL không?

Chúng tôi không cụ thể chuẩn bị học sinh cho kỳ thi IELTS, tuy nhiên các chương trình ESL của chúng tôi được thiết kế với kỳ thi IELTS. SOC là địa điểm chính thức tổ chức kỳ thi IELTS tại Hamilton. Khoảng 40 kỳ thi IELTS được tổ chức tại trường của chúng tôi mỗi năm.

viTiếng Việt